Pogoji poslovanja

VENDITOR ULTIMUS

“VENDITOR ULTIMUS" se v teh Pogojih poslovanja nanaša na podjetje VENDITOR ULTIMUS LTD. s sedežem na Kemp House, 160 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX.

VENDITOR ULTIMUS ni finančna ustanova in trenutno ni pod nadzorom nobenega finančnega nadzornega organa.O TEH POGOJIH

Ti Pogoji poslovanja (“Pogoji”) predstavljajo sporazum med VENDITORJEM ULTIMUSOM ter katerokoli njegovo podružnico ali pridruženo družbo (“VENDITOR ULTIMUS, “mi”, “nas”, “naš”) in vami (“vi”, “uporabnik”).

Prosimo, skrbno preberite te Pogoje, preden začnete uporabljati storitve, ki so v njih opisane, in se prepričajte, da vse razumete.

Ko dostopate do naših spletnih strani na naslovu www.skyeye.si (“spletne strani”) in uporabljate storitve, ki jih ponujamo na teh spletnih straneh in bankomatih, potrjujete, da ste prebrali te Pogoje in se strinjate, da vas ti Pogoji pravno zavezujejo.

Prosimo, preberite tudi Politiko zasebnosti za informacije o tem, kako zbiramo, uporabljamo in delimo podatke, ki jih od vas pridobimo. Preverite našo politiko zasebnosti.

Če se ne strinjate s katerimikoli posameznimi Pogoji ali ne izpolnjujete posameznih obveznosti, ki jih določajo, ne smete dostopati do teh storitev, spletnih strani ali bankomatov ali jih uporabljati.

VENDITOR ULTIMUS IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNOKOLI IN VSAKO ODGOVORNOST ZA KAKRŠNOKOLI NEPOSREDNO ALI POSREDNO IZGUBO ALI ŠKODO KATEREKOLI VRSTE, NASTALO NEPOSREDNO ALI POSREDNO ZARADI: (i) ZANAŠANJA NA KATEROKOLI INFORMACIJO, VSEBOVANO V TEH POGOJIH, (ii) NAPAKE, IZPUSTA ALI NETOČNOSTI V KATERIKOLI TAKI INFORMACIJI ALI (iii) KAKRŠNEGAKOLI DEJANJA, KI GA TE POVZROČIJO, (iv) UPORABE ALI PRIDOBITVE STORITEV, KI SO NA VOLJO PREK SPLETNIH STRANI.OPREDELITVE

Naslednji izrazi, ki jih uporabljamo v teh Pogojih, pomenijo naslednje:

“Račun” je uporabniški račun, dostopen prek spletnih strani, s katerim lahko uporabnik spremlja vse opravljene transakcije s kriptovalutami. Račune ustvarimo za registrirane uporabnike.

“Bankomat” je elektronska telekomunikacijska naprava, ki uporabnikom omogoča izvajanje storitev.

“Kriptokupon” je vrednostnica, izražena v EUR ali drugi fiat valuti, ki jo je mogoče zamenjati (unovčiti) pri nakupu kriptovaute.

“Kriptovaluta” je izraz, s katerim lahko opišemo katerokoli obliko digitalne valute (tudi navidezno valuto) ali kriptosredstev, med drugimi tudi Bitcoin, Ether, Ripple itd.

“Menjalna transakcija” je transakcija, s katero uporabnik zamenja kriptosredstva v fiat sredstva ali nasprotno.

“Imetje” so uporabnikova finančna ali kriptosredstva, potrebna za menjalne transakcije.

“Registriran uporabnik” je uporabnik, ki je uspešno končal postopek verifikacije.

“Področja omejene uporabe” so področja, opisana v teh Pogojih.

“Storitve” so izraz, ki opisuje različne storitve, povezane z menjavo kriptovalut v fiat valute in nasprotno, ki jih registriranim uporabnikom ponuja VENDITOR ULTIMUS.

“Neregistriran uporabnik”, tudi “gost”, je uporabnik, ki ni opravil postopka verifikacije in lahko zato uporablja le omejen obseg storitev.STORITVE

Kaj ponuja VENDITOR ULTIMUS:

Kriptobankomati

VENDITOR ULTIMUS je avtor in upravljavec omrežja kriptobankomatov. VENDITOR ULTIMUS prek svojih bankomatov ponuja storitve registriranim in neregistriranim uporabnikom.

Bankomati vam omogočajo menjavo (nakup, prodajo) različnih kriptovalut, kot so Bitcoin, Ethereum, Binance itd. v fiat valute in nasprotno.

Kriptokuponi

VENDITOR ULTIMUS prodaja kriptokupone kot sredstvo za nakup kriptovalut za registrirane in neregistrirane uporabnike. Kuponi so na prodaj na kriptobankomatih, unovčiti pa jih je mogoče na spletnih straneh VENDITORJA ULTIMUSA.

Kriptokuponi so prenosljivi, torej jih lahko unovči kdorkoli, ne le kupec kuponov.

Kriptokupone je mogoče zamenjati za kriptovalute, ki so navedene na spletni strani VENDITORJA ULTIMUSA. VENDITOR ULTIMUS ima diskrecijsko pravico odločati o tem, katere kriptovalute je mogoče zamenjati za kriptokupone, torej lahko kriptovalute, zamenljive za kriptokupone, poljubno uvršča na seznam oziroma jih umika s seznama. VENDITOR ULTIMUS ne daje jamstva v kakršnikoli obliki, da bo posamezna kriptovaluta zamenljiva za kriptokupone. Lahko se zgodi, da neka kriptovaluta, ki jo je bilo prej mogoče nakupiti s kriptokuponi, v trenutku, ko jo bo uporabnik želel nakupiti s kriptokuponom, ne bo več zamenljiva.

VENDITOR ULTIMUS bo izdal natančna navodila, kako nakupiti kriptovalute s kriptokuponi. navodila bodo objavljena na spletnih straneh VENDITORJA ULTIMUSA.

Vsak kriptokupon je unovčljiv največ 12 mesecev od dneva nakupa. Po izteku tega obdobja kriptokupona ni več mogoče unovčiti.

Število kriptokuponov, ki jih lahko nakupi posamezen uporabnik, ni omejeno.

VENDITOR ULTIMUS v primeru kakršnihkoli težav v zvezi s kriptokuponi odgovarja, samo če uporabnik pokaže kriptokupone.

Na spletnih straneh so unovčljivi samo kriptokuponi, nakupljeni na bankomatih VENDITORJA ULTIMUSA.


Nakup ali prodaja preko bančnega računa

VENDITOR ULTIMUS se zavezuje, da bo nakupno ali prodajno transakcijo izvedel:

 • najkasneje v roku 10 poslovnih ur potem, ko bo prejel sredstva Naročnika na svoj bančni račun oziroma kripto naslov, če znesek ne presega 5.000,00 EUR
 • takoj po prejetju sredstev na svoj trgovalni račun za zneseke večje od 5.000,00 EUR,
 • na način, ki je v največjo korist Naročniku in ki je v skladu z naročilom Naročnika za posamezno transakcijo.

VENDITOR ULTIMUS se zavezuje, da bo Naročnika obvestil o vseh okoliščinah, ki so pomembne za izvedbo transakcije. Med drugim ta obveznost velja za primer:

 • če bi prišlo do večjih tečajnih sprememb od trenutka, ko je Naročnik dal naročilo za konkretno transakcijo, pa do trenutka, ko bi Izvajalec lahko opravil transakcijo;
 • če iz razlogov, ki niso na strani Izvajalca, pride to do ovir, ki onemogočajo normalno izvedbo transakcije (npr. težave kripto borze).

VENDITOR ULTIMUS se zavezuje spoštovati dodatna navodila Naročnika, če so ta navodila dana pravočasno in na ustrezen način ter če VENDITOR ULTIMUS potrdi razumevanje dodatnih navodilKaj VENDITOR ULTIMUS ni / česa ne ponuja:

VENDITOR ULTIMUS ne ponuja nikakršnih licenčnih ali reguliranih finančnih storitev, kot so investicijske storitve, upravljanje skladov ali naložbeno svetovanje.

VENDITOR ULTIMUSnima nikakršne poverjeniške, posredniške, agencijske ali svetovalne vloge za uporabnika.

VENDITOR ULTIMUS ni ponudnik (a) blagajniških ali skrbniških storitev za pooblastila, potrebna za dostop do kriptovalut ali (b) storitev rudarjenja kriptovalut.

Nobena v tem dokumentu predstavljena informacija ali analiza ni namenjena podlagi za kakršnokoli naložbeno odločitev, ničesar posebej ne priporočamo in storitve ter spletne strani VENDITORJA ULTIMUSA niso investicijski ali finančni produkti, teh ne ponujajo in smejo biti razumljene kot take.

Kakršnakoli odločitev za nakup ali prodajo kriptovalut ali kriptokuponov na naših bankomatih je zgolj vaša, zato ne odgovarjamo za kakršnokoli izgubo, ki jo utegnete utrpeti.

V primeru regulatornih spremembe, ki bi vplivale na VENDITOR ULTIMUS, si VENDITOR ULTIMUS pridržuje pravico so popravkov spletnih strani in storitev.RAZKRITJE TVEGANJ

Preden se odločite dostopati do naših spletnih strani, bankomatov in uporabljati naše storitve, je vaša dolžnost, da skrbno preberete, razumete in pretehtate spodaj opisana tveganja poleg vseh drugih v tem dokumentu navedenih informacij ali poiščete pravno pomoč.

Z uporabo naših storitev, spletnih strani in bankomatov ter drugih povezanih tehnologij, omenjenih v tem dokumentu, potrjujete, soglašate in jamčite, da ste seznanjeni z morebitnimi tveganji, povezanimi z uporabo naših storitev, z morebitnimi drugimi tveganji, ki v tem dokumentu niso omenjena, in da taka tveganja v celoti sprejemate.


Tveganja pri trgovanju

Vrednost kriptovalut lahko niha, zato lahko utrpite izgubo vrednosti pridobljenih kriptovalut. (tveganje izgube vrednosti). Utrpite lahko popolno izgubo naložbe v kriptovalute.

Kriptosredstva so v splošnem v celoti nezavarovana in neregulirana, zato so drugačna od bančnih računov ali računov nekaterih drugih finančnih ustanov. Nobena centralna banka ne izdaja kriptovalut ali v krizi ščiti vrednost kriptosredstev s korektivnimi ukrepi (tveganje nezavarovanih izgub).


Tveganja zaradi strojne opreme

Bankomati morda ne delujejo ves čas. Nedelovanje povzročijo vzdrževanje strojne ali programske opreme ali morebitni poslovni razlogi.


Tehnična tveganja

Nekatera tveganja so povezana z uporabo internetnih kriptovalut, storitev, bankomatov in spletnih strani, tudi zaradi okvar strojne opreme, programske opreme in internetnih povezav (tveganja zaradi internetnega prenosa).

Nekatera tveganja so povezana s kriptografijo, na primer vdori v kodo ali tehnološke novosti, kot je razvoj kvantnih računalnikov, ki lahko ogrozijo vse kriptovalute, tudi naše storitve (kriptografska tveganja). To lahko povzroči krajo, izgubo, izginotje, uničenje ali devalvacijo kriprovalut. VENDITOR ULTIMUS je do razumne mere pripravljen s proaktivnimi ali popravnimi ukrepi posodabljati protokol, na katerem temeljijo storitve, v odgovor na morebitne kriptografske novosti in vanj v razumni meri vgrajevati ustrezne dodatne varnostne ukrepe. Nemogoče je tako natančno predvideti prihodnost kriptografije ali prihodnost varnostnih inovacij, da bi lahko VENDITOR ULTIMUS pravilno usmerjal razvoj storitev z upoštevanjem tovrstnih nepredvidljivih sprememb na področju kriptografije oziroma varnosti.

Vdiralci ali druge skupine ali organizacije lahko poskušajo na številne načine vdirati v vašo denarnico na strežniku tretje osebe, v spletne strani ali ovirati dostopnost storitev. Med te načine med drugimi sodijo nedelovanje storitve, napadi z lažnimi identitetami (Sybil napadi), napadi z lažnim lociranjem, drobljenje, napadi z zlonamerno programsko opremo in napadi na podlagi privolitve (tveganja kraje in vdorov).


Pravna tveganja/skladnost s predpisi

Kriptovalute so predmet podrobnega preiskovanja različnih regulatornih organov po vsem svetu (regulatorno tveganje). Na kriptovalute lahko vpliva ena ali več regulatornih poizvedb ali dejanj, med drugimi tudi omejitve menjave ali posesti kriptovalut, ki lahko preprečijo ali omejijo njihov obstoj, dovoljenost njihove uporabe in posesti in njihovo vrednost.

Obstaja tveganje, da bi kriptovalute v nekaterih pravnih sistemih že zdaj ali v prihodnje veljale za vrednostne papirje (t.j. reguliran finančni instrument) (pravno tveganje). VENDITOR ULTIMUS ne daje jamstva ali ganarancije, da kriptovalute v nobenem pravnem sistemu niso vrednostni papirji. Vsak uporabnik sam prevzema pravne ali finančne posledice, če kriptovalute v njegovem pravnem sistemu veljajo za vrednostne papirje. Pravno sposobnost VENDITORJA ULTIMUSA, da zagotavlja kriptovalute, lahko v nekaterih pravnih sistemih izničijo prihodnji predpisi ali pravni postopki. V primeru, da se v posemeznem pravnem sistemu z veliko gotovostjo izkaže, da kriptovalute niso zakonite, ima VENDITOR ULTIMUS izključno pravico, da bodisi (a) preneha poslovati v tistem pravnem sistemu ali (b) prilagodi storitve, da so skladne s predpisi, če je to mogoče in izvedljivo. Vaša obveznost je, da preverite, ali je v vašem pravnem sistemu zakonito kupovati in prodajati kriptovalute, s sprejetjem teh Pogojev pa se izrecno strinjate in jamčite, da ne boste trgovali s kriptovalutami, če njihova uporaba v zadevnem pravnem sistemu ni zakonita.PRIMERNOST UPORABNIKA

Z uporabo naših storitev in dostopanjem do naših spletnih strani izražate in jamčite, da: (a) ste stari vsaj 18 let; imate vse polnomočje in pooblastila za podpis te pogodbe; (c) vam v preteklosti ni bila zadržana ali odvzeta pravica do uporabe naših storitev.

Naše storitve, bankomati in spletne strani niso namenjene ali dovoljene katerikoli osebi v kateremkoli pravnem sistemu, kjer je ali bi lahko bila dostopnost storitev (zaradi narodnosti, prebivanja te osebe ali sicer) prepovedana. Zaradi pravnih omejitev in/ali naše poslovne preudarnosti ne smete dostopati do naših spletnih strani, bankomatov ali storitev, če se nahajate v eni izmed držav, za katere veljajo omejitve, če ste rezident, prebivalec ali državljan države, ki je na seznamu, dostopnem na ____________________, ali če ste rezident ali državljan države s pravnim sistemom, katerega zakonodaja vam ne dovoljuje dostopati do naših spletnih strani, bankomatov in storitev, ali se nahajate v njej (“območja omejene uporabe”).

VENDITOR ULTIMUS izrecno prepoveduje uporabo spletnih strani, bankomatov in storitev fizičnim ali pravnim osebam na območjih omejene uporabe in VENDITOR ULTIMUS ne odgovarja za morebitne pravne ali denarne posledice, ki jih utegne povzročiti taka uporaba. Z dostopanjem do naših storitev, bankomatov in/ali spletnih strani ali z njihovo uporabo izražate in jamčite, da so vaše dejavnosti zakonite v vseh pravnih sistemih, v katerih dostopate do naših storitev ali jih uporabljate. Opozarjamo, da se območja omejene uporabe lahko spreminjajo.REGISTRACIJA, VERIFIKACIJA

Postopek poznavanja strank (Know your customer (KYC)) - splošno

Postopek KYC je postopek prepoznavanja strank, ki zagotavlja ustrezno preverjanje identitete v sake stranke. Ocenjevanje in spremljanje tveganj ni le pravna obveznost za preprečevanje poslovanja s pralci denarja, teroristi ali drugimi kriminalci, KYC je, še pomembneje, temeljna praksa, ki varuje VENDITOR ULTIMUS in njegove uporabnike pred prevarami in izgubami zaradi nezakonitih sredstev in transakcij.

Potrjujete in soglašate s tem, da VENDITOR ULTIMUS uporablja notranje nadzore in programe za vzdrževanje takih nadzorov, da zagotavlja varnost uporabniških računov, preprečuje pranje denarja in uveljavlja svojo varnostno politiko. VENDITOR ULTIMUS s temi programi in nadzori zbira in hrani informacije o uporabnikih in njihovih transakcijah, med drugimi tudi vaše osebne podatke, kot so številka vašega osebnega dokumenta, vaš optično prebrani osebni dokument, vaše ime, naslov, narodnost in kakršnekoli druge informacije o vas, ki jih potrebujemo.

Osebne informacije, ki jih zbiramo in hranimo, lahko pridobimo ob registraciji vašega računa ali zanje zaprosimo ob opravljenih transakcijah, za izdelavo statističnih poročil pa uporabljamo tehnologijo »piškotkov«, s katero zbiramo tudi posredne informacije, med katere sodijo IP-naslovi, podatki o operacijskem sistemu, ki ga uporabljate, o konfiguraciji programske opreme in druge.

Postopek KYC za nas opravi tretja oseba.

Če vašo predlagano transakcijo (polog, dvig, plačilni/prodajni nalog) med notranjim nadzorom označimo, lahko VENDITOR ULTIMUS zahteva dodatne identifikacijske informacije v primeru, da je na podlagi sumljive dejavnosti mogoče sklepati na kaznivo dejanje.

Soglašate in se strinjate, da je VENDITOR ULTIMUS v primerih, da iz upravičenih razlogov meni, da se vaš račun uporablja za pranje denarja ali katerokoli drugo nezakonito dejavnost ali da ste prikrili ali sporočili napačne identifikacijske in druge podatke, ter če iz upravičenih razlogov mogoče sklepati, da ste transakcije prek svojega računa opravljali v nasprotju s temi Pogoji, za razjasnitev okoliščin upravičen od vas zahtevati dodatne informacije in dokumente. Transakcije lahko zamrznemo, dokler ne pregledamo dokumentov in ne ugotovimo, da ustrezajo zakonskim določbam o preprečevanju pranja denarja iz prihodkov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, in za namene financiranja terorizma.

VENDITOR ULTIMUS lahko od vas na zahtevo kateregakoli pristojnega organa ali v primeru izvajanja kateregakoli veljavnega zakona ali predpisa, vključno z zakonodajo v zvezi s preprečevanjem pranja denarja (legalizacija) iz prihodkov, pridobljenih na nezakonit način, oziroma za boj proti financiranju terorizma kadarkoli zahteva morebitne dodatne identifikacijske informacije in dokazne dokumente.

Potrjujete in se strinjate s tem, da lahko VENDITOR ULTIMUS, če tako zahteva zakonodaja, vaše podatke, potem ko jih zbere, hrani še daljše obdobje. Strinjate se s tem, da morda ne boste dosegli želene stopnje verifikacije, in pridržujemo si izključno pravico, da določimo primerno stopnjo verifikacije za kateregakoli uporabnika, prav tako pravico, da kateremukoli uporabniku znižamo stopnjo verifikacije oziroma ga sploh ne potrdimo.

Občasno lahko uveljavljamo politike, ki omejujejo stopnje verifikacije glede na narodnost, rezidenčno državo ali katerikoli drug dejavnik. To lahko vpliva na vašo pravico do uporabe naših storitev, zato odvezuje VENDITOR ULTIMUS odgovornosti za kakršnekoli izgube, povezane z nezmožnostjo nakupa ali dviga sredstev z vašega računa zaradi vaše stopnje verifikacije.

V zelo malo verjetnem primeru, da vas sprva potrdimo v postopku KYC, pozneje pa ugotovimo, da ste z območja omejene uporabe (novo dodanega ali zdajšnjega), če je to razumno mogoče, zapremo vaš račun. Izrecno se strinjate in potrjujete, da se to lahko zgodi, in s tem odvezujete VENDITOR ULTIMUS odgovornosti za kakršnekoli izgube, povezane s takim dogodkom, in za vašo nezmožnost uporabe naših storitev.

Stopnje verifikacije

S strinjanjem s temi Pogoji potrjujete in se strinjate, da naše stopnje verifikacije za pridobitev zahtevajo udeležbo in preverjanje uporabnika z ustreznimi dovoljenji na podlagi informacij, ki jih sporoči uporabnik, ter da te smemo preverjati v skladu z našimi internimi politikami.

To stopnje verifikacije so Nivo 0 (neverificiran), Nivo 1 in Nivo 2 (popoln KYC). Vsaka stopnja verifikacije omogoča uporabniku specifičen obseg storitev, omejen z vrednostnimi pragi.

Nivo 0

Za vpis (registracijo) na spletne strani mora uporabnik navesti elektronski naslov in številko mobilnega telefona. Uporabnik po registraciji sprejme potrditvene elektronsko sporočilo za potrditev uporabnikovega elektronskega naslova in SMS za potrditev številke mobilnega telefona. Potem ko uporabnik potrdi elektronski naslov in številko mobilnega telefona, lahko prične s postopkom identifikacije.

Nivo 1 in Nivo 2

Po uspešni identifikaciji, uporabnik lahko začne uporabljati naše storitve. Omejitve so navedene na strani s trenutnimi omejitvami zneskov

Da lahko začnete uporabljati naše storitve, se morate registrirati na naših spletnih straneh in opraviti postopek poznavanja strank (“KYC”) za identifikacijo in verifikacijo.

Z registracijo se zavežete, da boste (a) sporočali pravilne, veljavne in popolne podatke o sebi, (b) svoje podatke vzdrževali in občasno po potrebi redno posodabljali, (c) skrbeli za varnost svojega gesla in sprejeli vsa tveganja nepooblaščenega dostopa do vašega računa ter informacij, ki nam jih sporočate, in (d) nas takoj obvestili, če odkrijete kakršnokoli varnostno kršitev v zvezi z našimi spletnimi stranmi, bankomati ali informacijami, ki nam jih sporočate, ali kako drugače posumite na tako kršitev.

Ustvarite lahko samo en registracijski račun in VENDITOR ULTIMUS blokira dodatne račune istega uporabnika.

Postopek KYC:

Uporabnik mora prenesti:

 • optično prebran osebni dokument s fotografijo (osebno izkaznico ali potni list)
  (za preverjanje, ali se osebni podatki z dokumenta ujemajo z osebnimi podatki, ki jih sporočite v prvem koraku postopka KYC);
 • selfi (za preverjanje, ali se obraz na selfiju ujema s fotografijo na osebnem dokumentu.).


PROVIZIJE

Ko prek storitev vložite nov nalog, pooblastite VENDITOR ULTIMUS, da izvrši enkratno transakcijo v skladu s tem nalogom in vam zaračuna veljavno provizijo.

Soglašate, da VENDITORJU ULTIMUSU plačujete provizije za menjalne transakcije, opravljene prek naših bankomatov ("provizije"), ki so objavljene strani s trenutnimi omejitvami zneskov. Provizije se lahko občasno spreminjajo. Spremembe urnika provizij začnejo veljati z dnem veljavnosti, navedenim v objavi spremenjenega urnika provizij v storitvah, veljajo pa za vsako prihodnje trgovanje, opravljeno po datumu veljavnosti spremenjenega urnika provizij. Nov urnik objavimo na spletnih straneh in bankomatih.

Strinjate se, da provizijo odštejemo od vaših sredstev, ko začnete menjalno transakcijo.ZAVRNITEV JAMSTVA

Kolikor le dovoljuje veljavna zakonodaja, ponujamo storitve, spletne strani in bankomate po načelu “dejanskega stanja” in “razpoložljivosti” brez kakršnihkoli jamstev. V povezavi s spletnimi stranmi, bankomati, storitvami ali katerokoli programsko opremo, strojno opremo ali orodji, vsebovanimi na spletnih straneh, bankomatih in storitvah ter drugod, ne dajemo nikakršnih jamstev, ne izrecnih, ne impliciranih, ne zakonskih, vključno z impliciranimi jamstvi za stanje, nemoteno uporabo, prodajno vrednost, zadovoljivo kakovost, uporabnost za poseben namen, neposeganje v pravice tretjih oseb in jamstev (morebitnih), ki bi izhajala iz razpečevanja, uporabe ali trgovanja.

VENDITOR ULTIMUS ne jamči, da storitve, spletne strani ali bankomati delujejo brez napak in neprekinjeno ali da bo morebitne okvare odpravil v doglednem času. Potrjujete, da storitve, spletne strani in bankomate uporabljate samo na lastno odgovornost.

VENDITOR ULTIMUS ne zagotavlja zaupnosti ali zasebnosti kakršnekoli komunikacije ali informacij, ki jih prenašate, prek storitev, spletnih strani ali katerihkoli povezav s spletnimi stranmi. Ne odgovarjamo za zasebnost ali varnost informacij, elektronskih naslovov, (morebitnih) registracijskih ali kakršnihkoli identifikacijskih podatkov, diskovnega prostora, komunikacij, zaupnih ali lastniških informacij ali kakršnekoli druge vsebine, ki je kakorkoli prenesena k nam ali drugače povezana z vašo uporabo storitev, spletnih strani ali bankomatov.

VENDITOR ULTIMUS ne odgovarja za kakršnokoli škodo ali prekinitve, ki jih povzročijo kakršenkoli računalniški virus, vohunska, strašilna programska oprema, trojanski konji, črvi ali druga zlonamerna programska oprema, ki utegne prizadeti vaš računalnik ali drugo opremo, za lažno predstavljanje, slepljenje ali druge napade. Svetujemo redno uporabo priznane in dostopne programske opreme za spremljanje in preprečevanje virusov. Zavedati se morate tudi, da so storitve elektronske pošte ranljive za slepilne napade in napade z lažnim predstavljanjem, zato bodite previdni pri odpiranju sporočil, ki vam jih na prvi pogled pošilja VENDITOR ULTIMUS. Vedno se prijavite s svojim računom prek spletnih strani, ko pregledujete kakršnekoli transakcije ali zahtevana dejanja, če kakorkoli dvomite o pristnosti kateregakoli sporočila ali obvestila.OMEJITEV ODGOVORNOSTI

VENDITOR ULTIMUS, z njim povezane družbe, osebe, v ključene v njegov ekosistem, dajalci licenc in njihovi uslužbenci, zaposleni, zunanji izvajalci, direktorji ali posredniki v nobenem primeru ne odgovarjajo za kakršnokoli posebno, posredno, naključno, kazensko ali posledično škodo kakršnekoli vrste, niti za kakršnokoli škodo, ki jo povzroči zanašanje kateregakoli uporabnika na informacije, pridobljene od VENDITORJA ULTIMUSA, ali zaradi tega nastane, oziroma ki nastane zaradi pomot, izpustov, prekinitev, izbrisa datotek ali elektronske pošte, napak, okvar, virusov, zamud pri delovanju ali prenosa kakršnegakoli izpada delovanja, ne glede na to, ali nastane zaradi višje sile, izgube dostopa do računa, kraje, uničenja ali nepooblaščenega dostopa do evidenc, spletnih strani, bankomatov ali storitev VENDITORJA ULTIMUSA.

Poleg naštetega VENDITOR ULTIMUS ne odgovarja za nikakršno izgubo dobička, izgubo posla, izgube pri trgovanju, izgubo vrednosti ali kakršnokoli drugo izgubo. To velja tudi, če je taka škoda predvidljiva.

VENDITOR ULTIMUS razen zagotavljanja zamenljivosti kriptokuponov za kriptovalute, potem ko uporabnik nakupi kriptokupone, ne odgovarja zanje. Za pravilno ravnanje s kriptokuponi je odgovoren izključno uporabnik. Če se kriptokuponi, potem ko jih uporabnik nakupi, kakorkoli poškodujejo, VENDITOR ULTIMUS zavrača vsako odgovornost v zvezi s temi kriptokuponi

V SKLADU Z NAVEDENIM SKUPNA ODGOVORNOST VENDITORJA ULTIMUSA ZA ZAHTEVKE NA PODLAGI DOGODKOV, KI IZHAJAJO IZ UPORABE SPLETNIH STRANI, BANKOMATOV (IN/ALI STORITEV, BODISI POGODBENE, NEDOVOLJENE ALI SICERŠNJE, TUDI ZARADI MALOMARNOSTI) KATEREGAKOLI POSAMEZNEGA UPORABNIKA ALI SO POVEZANI Z NJEGOVO UPORABO, V NOBENEM PRIMERU NE PRESEGA 25 % ZNESKA TRANSAKCIJ, KI SO PREDMET ZAHTEVKA, ZMANJŠANEGA ZA MOREBITNE ŠE NEPORAVNANE PROVIZIJE, POVEZANE S TEMI TRANSAKCIJAMI.

VSAKA POGODBENA STRANKA POTRJUJE, DA PROVIZIJE ZA STORITVE IZ TEGA DOKUMENTA IZRAŽAJO RAZPOREDITEV TVEGANJ, KI JO DOLOČA TO PRAVNO RAZMERJE, IN DA BREZ TAKO OMEJENE ODGOVORNOSTI NE BI VSTOPILA V POSLOVNO RAZMERJE Z DRUGO STRANKO.ZAČASNA USTAVITEV STORITEV, PREKINITEV STORITEV

Naša pravica je, da brez odgovornosti do vas, po obvestilu ali brez obvestila začasno ustavimo ali prekinemo vaš dostop do vseh ali nekaterih storitev v primeru višje sile, kršitve teh Pogojev ali v kateremkoli drugem primeru, če se VENDITOR ULTIMUS tako odloči na podlagi kakršnihkoli poslovnih razlogov.

Nekateri dogodki, ki lahko povzročijo ustavitev ali prekinitev, so: 1) poskusi nepooblaščenega dostopanja do spletnih strani, bankomatov ali računa drugega uporabnika ali pomoč drugim, ki to poskušajo, (2) onemogočanje varnostnih funkcij programske opreme, ki omejujejo uporabo katerekoli vsebine ali jo ščitijo, (3) uporaba storitev za opravljanje nezakonitih dejavnosti, kot so pranje denarja, nezakonite igre na srečo, financiranje terorizma ali druga kazniva dejanja, (4) kršitve teh Pogojev, (5) neplačilo ali plačilo za transakcije z goljufijo, (6) nepričakovane operativne težave ali (7) zahteva organov pregona ali drugih vladnih služb.

V primeru prekinitve vašega dostopa do naših storitev lahko brez odgovornosti do vas izbrišemo ali deaktiviramo vaš račun.

VENDITOR ULTIMUS ima izključno pravico, da brez odgovornosti do vas po obvestilu ali brez obvestila kadarkoli spremeni ali začasno ali trajno umakne katerikoli del storitev.UPORABNIKOVA JAMSTVA

Poleg vseh drugih izjav in jamstev, vsebovanih v teh Pogojih, izjavljate tudi, da:

 • ste prebrali te Pogoje in se strinjate z njimi;
 • nam boste na zahtevo takoj sporočili kakršnekoli dodatne informacije, ki se nam bodo zdele potrebne, da vam lahko ponujamo storitve oziroma da lahko uporabljate spletne strani ali bankomate;
 • ne uporabljate spletnih strani, bankomatov in povezanih storitev za kakršenkoli nezakonit namen ali na kakršenkoli način, ki se ne sklada s temi Pogoji;
 • upravljate storitve, spletne strani in bankomate v skladu s temi Pogoji ter vsemi veljavnimi zakoni in predpisi;
 • ste sami odgovorni za kakršnokoli ravnanje, izvršeno prek vašega računa med uporabo spletnih strani, bankomatov in povezanih storitev;
 • ne ogrožate ali nameravate ogrožati varnosti spletnih strani, bankomatov ali povezanih storitev in ne vdirate v spletne strani, bankomate ali storitve, ne posegate vanje, jih ne motite, onemogočate, preobremenjujete, spreminjate, objavljate, ne izvajate obratnega inženirstva, ne sodelujete pri njihovem prenosu ali prodaji, ne ustvarjate iz njih izpeljanih del ali jim kako drugače škodujete;
 • ne uporabljate naših spletnih strani, bankomatov ali povezanih storitev na kakršenkoli način, ki bi lahko oviral druge uporabnike, jih motil, slabo vplival nanje ali jim preprečeval popolno zadovoljstvo pri uporabi naših spletnih strani, bankomatov ali povezanih storitev oziroma ki bi lahko kakorkoli poškodoval, onemogočil, preobremenil ali omejil delovanje naših spletnih strani, bankomatov ali povezanih storitev;
 • ne uporabljate spletnih strani, bankomatov ali povezanih storitev za plačevanje, podpiranje ali siceršnje opravljanje kakršnihkoli nezakonitih dejavnosti; med te med drugimi sodijo: igre na srečo, goljufije; pranje denarja; teroristične dejavnosti; ali katerekoli druge nezakonite dejavnosti;
 • ne uporabljate kakršnegakoli robota, pajka, preiskovalnika, praskalnika ali drugih avtomatiziranih sredstev ali vmesnikov, ki vam jih ne ponujamo mi, da dostopate do naših spletnih strani, bankomatov ali povezanih storitev ali za pridobivanje podatkov;
 • brez pooblastila ne uporabljate ali nameravate uporabiti računa drugega uporabnika;
 • ne poskušate obiti katerekoli tehnike filtriranja vsebin, ki jih uporabljamo, ali poskušate dostopati do katerekoli storitve ali področja naših storitev, spletnih strani ali bankomatov, do katerih niste pooblaščeni dostopati;
 • ne poslujete kot nepooblaščen prenašalec denarja, ponudnik denarnih ali plačilnih storitev, e-denarja ali katerihkoli drugih finančnih storitev, ki zahtevajo licenco, med drugimi vključno z menjavo virtualnih valut, prodajo nakaznic ali potovalnih čekov in garancijskih listin;
 • ne sporočate lažnih, nepravilnih ali zavajajočih informacij in
 • ne spodbujate ali napeljujete katerihkoli tretjih oseb k opravljanju katerihkoli dejavnosti, ki so v tem poglavju prepovedane.


ZAUPNOST

Odgovorni ste ohranjati zaupnost informacij o vašem računu, vključno z vašim geslom, poskrbeti za zaščito svojih kriptovalut in vse dejavnosti, vključno s transakcijami, ki so objavljene na vašem računu.

Za vsa dejanja na spletnih straneh in bankomatih, tudi za kakršnekoli transakcije, naloge in posle, opravljene z vašega računa ali z uporabo vašega gesla, (1) velja, da ste jih opravili sami, in (2) so po potrditvi z vašim geslom ali dokončanju prek vašega računa nepreklicni.DODATNE INFORMACIJE

Če zaznamo sumljivo dejavnost v povezavi z vašim računom, lahko, pri čemer k temu nismo zavezani, od vas zahtevamo dodatne informacije, vključno z dokaznimi dokumenti o pristnosti, in zamrznemo kakršnekoli transakcije, ki jih še nismo preverili. Zavezani ste sprejeti take varnostne zahteve ali sprejeti zaprtje vašega računa. Zavezani ste takoj obvestiti VENDITOR ULTIMUS o kakršnikoli nepooblaščeni uporabi vašega računa ali gesla ali o kakršnemkoli drugem ogrožanju varnosti, in sicer z elektronsko pošto na support@venditor.si. Kateregakoli uporabnika, ki krši ta pravila, lahko odstranimo in potem od njega zahtevamo odgovornost za povrnitev izgub, povzročenih VENDITORJU ULTIMUSU ali kateremukoli uporabniku naših storitev.DAVKI

Sami ste izključno odgovorni in obvezni prijaviti, sprejeti in plačati vse davke, prispevke, pristojbine, dajatve, carine in bremenitve, ki vam jih naložijo zakonodaja in predpisi v posameznem pravnem sistemu zaradi kriptovalut, uporabe naših storitev ali uporabe naših spletnih strani/bankomatov ali v povezavi s tem.

VENDITOR ULTIMUS ne svetuje na področju davčnih vprašanj in ni odgovoren za kakršnekoli davčne posledice, povezane z njegovimi spletnimi stranmi ali storitvami. VENDITOR ULTIMUS se ne izreka glede davčnih posledic v pristojnosti katerega koli pravnega sistema. Sami ste odgovorni za vse sankcije, zahtevke, globe, kazni, obveznosti in druga plačila, ki so posledica premalo plačanih, nezapadlih ali zapoznelih plačil morebitnih veljavnih davščin.

Če posamezne davščine veljajo za naše storitve, jih navedemo nad zadevnim zneskom. Na našo prošnjo nam sporočite morebitne informacije, ki jih potrebujemo, da ugotovimo, ali smo vam dolžni obračunati DDV (ali katerikoli drug ustrezen davek), vključno z vašo davčno številko.POVEZAVE NA ZUNANJE SPLETNE STRANI

Naše storitve, spletne strani in/ali bankomati lahko vsebujejo povezave na spletne strani tretjih oseb, ponudnikov denarnic na strežnikih tretjih oseb ali ponudnikov drugih storitev. ("strani tretjih oseb"). Če uporabljate katerekoli povezave, ki so na voljo prek naših storitev, spletnih strani ali bankomatov, za dostopanje do drugih spletnih strani, ki jih ne vzdržuje VENDITOR ULTIMUS, zapuščate naše storitve, spletne strani in bankomate. VENDITOR ULTIMUS ne nadzoruje povezanih strani in VENDITOR ULTIMUS ne odgovarja za vsebino katerekoli povezane strani ali povezave, vsebovane na povezani spletni strani. Za povezane strani veljajo Pravila in pogoji teh strani.

VENDITOR ULTIMUS NE ODGOVARJA IN NIMA OBVEZNOSTI, NE NEPOSREDNO NE POSREDNO, OB KAKRŠNIKOLI ŠKODI ALI IZGUBI, KI NASTANE ALI DOMNEVNO NASTANE V POVEZAVI Z VAŠO UPORABO ALI ZANAŠANJEM NA KAKRŠNOKOLI TAKO VSEBINO, INFORMACIJE, IZJAVE, TRDITVE, OGLASE, IZDELKE, STORITVE ALI DRUGO GRADIVO, KI SO NA VOLJO NA STRANEH TRETJIH OSEB ALI PREK TEH STRANI. VENDITOR ULTIMUS PONUJA TE POVEZAVE ZGOLJ KOT UGODNOST IN VKLJUČITEV KATEREKOLI POVEZAVE NE POMENI, DA VENDITOR ULTIMUS PRIPOROČA, ODOBRAVA ALI PODPIRA POVEZAVE TRETJIH OSEB, NITI NE POMENI, DA POVEZANE STRANI TRETJIH OSEB PRIPOROČAJO, ODOBRAVAJO ALI PODPIRAJO VENDITOR ULTIMUS.PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

VENDITOR ULTIMUS si pridržuje vse pravice udeležbe do storitev, spletnih strani in bankomatov ter druge intelektualne lastnine. Če ne določimo drugače, so vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine so vse vsebine, programske opreme, orodij in drugih gradiv, vsebovanih na naših spletnih straneh, bankomatih in v povezanih storitvah (skupaj: "gradiva VENDITORJA ULTIMUSA") v lasti VENDITORJA ULTIMUSA, naših dajalcev licenc ali dobaviteljev, vi pa se s tem strinjate, da boste upoštevali vsa lastnikova obvestila, vsebovana v gradivih VENDITORJA ULTIMUSA in teh Pogojih.

Iz teh Pogojev v nobenem primeru ni mogoče sklepati, da dodeljujejo pravice, posredno, po načelu estoppel ali kako drugače, do katerekoli intelektualne lastnine ali njenih sestavnih delov, razen tistih, ki jih izrecno določajo. Strinjate se, da se sme intelektualna lastnina VENDITORJA ULTIMUSA uporabljati zgolj v skladu z določili teh Pogojev. Vse pravice, ki v tem dokumentu niso izrecno dodeljene, so pridržane.

S tem vam podeljujemo omejeno, preklicno, neizključno in neprenosljivo licenco, ki je ni mogoče podlicencirati, da obiskujete in uporabljate spletne strani, bankomate in naše storitve za osebno rabo in strogo v skladu s temi Pogoji. Taka licenca je določena s temi Pogoji in ne dopušča (a) nikakršne preprodaje gradiv VENDITORJA ULTIMUSA; (b) distribuiranja, javnega izvajanja ali javnega prikazovanja katerega koli gradiva VENDITORJA ULTIMUSA; (c) spreminjanja ali kakršnekoli drugačne uporabe izpeljav gradiv VENDITORJA ULTIMUSA ali kateregakoli dela teh gradiv; ali (d) kakršnekoli uporabe gradiv VENDITORJA ULTIMUSA razen za namene, za katere so predvidena. Licenca, dodeljena v tem poglavju, se samodejno odvzame, če vam začasno ustavimo ali prekinemo dostop do storitev, spletnih strani in/ali bankomatov.RAZKRITJE PRISTOJNIM ORGANOM

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo organom pregona, uradu za varstvo podatkov, vladnim uradnikom in drugim organom, kadar (a) to zahteva zakon, (b) kadar menimo, da je razkritje potrebno za preprečitev škode ali finančne izgube. Vaše osebne podatke imamo pravico razkriti tudi, (c) da prijavimo domnevno nezakonito dejavnost ali če je razkritje potrebno zaradi preiskave kršitev naših Pogojev ali Politike zasebnosti.PRISTOJNOST

Pogoji uporabe veljajo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in se tako tudi tolmačijo. Podpisniki Pogojev se strinjajo, da se nepreklicno zavezujejo izključni pristojnosti sodišč v Republiki Sloveniji.

Strinjate se, da pred vlogo morebitnega zahtevka o takem zahtevku, sporu ali prošnji v tridesetih (30) dneh po nastanku obvestite VENDITOR ULTIMUS, in to naznanite kot namero neuradnega reševanja spora. Obvestilo VENDITORJU ULTIMUSU pošljite na: support@venditor.si. Če spora med vami in VENDITORJEM ULTIMUSOM ne razrešimo v tridesetih (30) dneh po prejemu vaše prošnje, ste upravičeni vložiti zahtevek v skladu s prejšnjim odstavkom. Zahtevki, vloženi v nasprotju z določilom tega odstavka, se zavrnejo kot preuranjeni.ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

S podpisom se v celotnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, strinjate, da ste odškodninsko odgovorni VENDITORJU ULTIMUSU in njegovim partnerjem za vsa dejanja, obveznosti, cene, zahtevke, izgube, škodo, postopke ali stroške, ki jih utrpijo ali so z njimi obremenjeni, če ti nastanejo neposredno ali posredno zaradi vaše uporabe naših storitev ali spletnih strani ali zaradi vaše kršitve teh Pogojev.RAZNO

Celotna pogodba. Ti Pogoji skupaj s Politiko zasebnosti urejajo naše pogodbeno razmerje z vami.

Brez opustitve. Če katerakoli pogodbena stranka ne uveljavlja katerekoli pravice, ki jih določa pogodba, to ne velja za opustitev katerihkoli drugih pogodbenih pravic. Opustitev uveljavitve kateregakoli pravnega sredstva ne pomeni, da ga bomo opustili tudi v prihodnje.

Višja sila. VENDITOR ULTIMUS ne odgovarja za neizpolnitev katerihkoli pogodbenih obveznosti, če jih ne izpolni iz razlogov, ki so zunaj njegovega nadzora, med drugimi tudi zaradi mehanskih, elektronskih, komunikacijskih izpadov ali okvar.

Ločitvena klavzula. Če katerakoli določba teh Pogojev postane neizvršljiva ali neveljavna, se ta določba omeji ali nadomesti z drugimi določbami, tako da Pogoji ostanejo veljavni in izvršljivi.

Dodelitev. Te Pogoje, pravice in obveznosti lahko vrez soglasja prenašamo, dodeljujemo ali delegiramo.VELJAVNOST IN PRENEHANJE

Ti Pogoji začnejo veljati z dnem, ko začnete uporabljati naše storitve, prenehajo pa z dnem, ko jih nehate uporabljati ali ko iz kakršnegakoli razloga razdremo pogodbo.

Po poravnavi morebitnih še neporavnanih transakcij lahko kadarkoli razdrete to pogodbo z VENDITORJEM ULTIMUSOM in zaprete vaš račun.SPREMEMBE POGOJEV

Pridržujemo si pravico, da po lastnem preudarku kadarkoli spremenimo, prilagodimo ali zamenjamo te Pogoje, ne da bi vas o tem prej obvestili. O morebitnih spremembah vas vnaprej obvestimo prek naših spletnih strani in pojavnih oken na bankomatih.

Morebitne spremembe začnejo veljati takoj po objavi na naših spletnih straneh. Vaša obveznost je, da redno spremljate te Pogoje. Če se kadarkoli ne strinjate s temi Pogoji, vas prosimo, da nehate uporabljati naše storitve in obiskovati naše spletne strani. Z vašo nadaljnjo uporabo naših storitev in obiskovanjem naših spletnih strani velja, da sprejemate spremembe Pogojev.PIŠITE NAM

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s temi Pogoji poslovanja, z vašimi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz teh Pogojev, in/ali uporabo spletnih strani, bankomatov in povezanih storitev, ali glede česarkoli drugega, nam pišite na support@venditor.si.