Zasebnost

UVOD

Politika zasebnosti vam omogoča popoln in jasen vpogled v obdelovanje vaših osebnih podatkov, kakor ga določa Splošna uredba Evropske komisije o varstvu osebnih podatkov (“GDPR”) (EU 2016/679), kadar obiščete in/ali uporabite spletne strani, bankomate in povezane storitve, dostopne na spletnih straneh podjetja VENDITOR ULTIMUS www.skyeye.si, bankomate, ki jih upravlja VENDITOR ULTIMUS (v nadaljnjem besedilu “storitve”) za uporabnike z registriranim ali neregistriranim računom v skladu s Pogoji storitev ali katerekoli in vse druge tam dostopne storitve in vsebine, ki jih ponuja VENDITOR ULTIMUS.

Tu objavljene informacije so omejene na zbiranje in uporabo podatkov v zvezi z vašo uporabo spletnih strani, bankomatov in povezanih storitev. Pomembno je, da preberete to Politiko zasebnosti in vsa morebitna druga obvestila o varovanju zasebnosti ali politiko, ki jih objavimo posebej, kadar zbiramo ali obdelujemo vaše osebne podatke, da boste v celoti seznanjeni, kako in zakaj uporabljamo vaše podatke. Druga obvestila objavljamo na naših spletnih straneh ali se prikažejo kot pojavna okna ob uporabi bankomatov, ki jih upravlja VENDITOR ULTIMUS. Ta Politika zasebnosti dopolnjuje druga obvestila in jih ne razveljavlja.

Izrazi “uporabnik”, “vi” ali “vaš” se nanašajo na osebo, podjetje ali organizacijo, ki uporablja naše spletne strani, bankomate ali povezane storitve in/ali komunicira z nami prek naših spletnih strani. Če ni določeno drugače, imajo določila, navedena v tej Politiki zasebnosti, enak pomen kot določila Pogojev storitev in GDPR-ja.SPREJETJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Prosimo, skrbno preberite to Politiko zasebnosti, preden obiščete ali uporabite naše spletne strani, bankomate ali povezane storitve. Ko vstopite na naše spletne strani, se povežete z njimi, dostopite do njih, uporabite bankomat ali povezano storitev in/ali v registracijskem postopku navedete svoje osebne ali druge podatke, potrdite, da ste prebrali in razumeli to Politiko zasebnosti in se strinjate z zbiranjem in obdelavo vaših podatkov v skladu s to Politiko zasebnosti.

ČE SE NE STRINJATE S TO POLITIKO ZASEBNOSTI, NE VSTOPAJTE NA SPLETNE STRANI, NE POVEZUJTE SE Z NJIMI IN NE UPORABLJAJTE BANKOMATOV ALI POVEZANIH STORITEV NA KAKRŠENKOLI NAČIN.KDO SMO

Po GDPR-ju je upravljavec fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

Upravljavec obdelave podatkov v zvezi z dejavnostjo na naših spletnih straneh (in bankomatih) je družba VENDITOR ULTIMUS d.o.o., registrirana v Republiki Sloveniji, s sedežem na Štefančevi ulici 1, 1210 Ljubljana - Šentvid.

Za vsa pojasnila, vprašanja ali zahteve v zvezi z vašo zasebnostjo in obdelavo vaših osebnih podatkov se obrnite na support@venditor.si.KATERE VAŠE OSEBNE PODATKE LAHKO ZBIRAMO

Osebni podatki ali osebne informacije so kakršnekoli informacije o posamezniku, po katerih lahko človeka neposredno ali posredno prepoznamo.
Zbiramo in obdelujemo vaše različne osebne podatke za namene, navedene v tej Politiki zasebnosti, med drugimi tudi:

 • profilne podatke, ki vsebujejo vaš elektronski naslov in geslo, vaše komunikacijske izbire in vašo komunikacijo z našim podpornim osebjem;
 • transakcijske podatke, ki vsebujejo podrobnosti o vaših finančnih transakcijah (zgodovino plačil) in podrobnosti o storitvah naših bankomatov, ki jih uporabljate;
 • tehnične podatke, ki vsebujejo informacije o napravi, ki jo uporabljate za dostopanje do naših storitev, kot so vaš naslov internetnega protokola (IP-naslov), operacijski sistem, časovni pas, država in nastavitev jezika;
 • podatki o uporabi, ki vsebujejo informacije o tem, kdaj in kako uporabljate naše storitve (dnevniki interakcije z našim sistemom).

Za kakršenkoli namen lahko zbiramo, uporabljamo in delimo tudi zbirne podatke, kot so statistični ali demografski podatki. Zbirne podatke lahko pridobimo iz vaših osebnih podatkov, vendar ne smejo neposredno ali posredno razkrivati vaše identitete. Vaše podatke o uporabi lahko na primer zbiramo, da izračunamo, kolikšen delež uporabnikov dostopa do posamezne funkcije spletnih strani.

Ne zbiramo posebnih kategorij vaših osebnih podatkov (tako imenovanih občutljivih podatkov; mednje sodijo podrobnosti o vaši rasi ali narodnosti, verskih ali filozofskih prepričanjih, spolnem življenju, spolni usmerjenosti, političnih stališčih, članstvu sindikatov, informacije o vašem zdravju ter genetski in biometrični podatki).KAKO ZBIRAMO VAŠE PODATKE

Informacije o vas zbiramo na različne načine, ki so opisani v nadaljevanju:

 • z neposredno interakcijo: svoje podatke nam lahko sporočite z izpolnjevanjem obrazcev (npr. ko pri nas ustvarite račun ali navedete podatke, ki so potrebni za obdelavo plačila) ali ob korespondenci z nami, neposredno, po pošti, telefonu, elektronski pošti, vtičniku za klepet, spletnih straneh, ob transakcijah ali drugače;
 • z avtomatizirano interakcijo: ob vaši interakciji z našimi storitvami lahko samodejno zbiramo nekatere tehnične podatke, podatke o uporabi in transakcijske podatke;
 • iz drugih virov: osebne podatke o vas lahko pridobimo tudi od tretjih oseb. Če se odločite za registracijo s svojim računom za Google Analytics, nam bo Google morda posredoval nekatere podatke. Nekatere osebne podatke lahko pridobimo tudi od oseb v naši skupini in drugih podjetij, ki sodelujejo z nami s svojimi storitvami, od državnih organov, iz javnih virov, zbirk podatkov, s katerimi morda niste povezani, itd. Nimamo nadzora nad tem, kako tretje osebe obdelujejo vaše osebne podatke, zato morebitne prošnje po informacijah glede razkritja vaših osebnih podatkov nam, naslovite na zadevne tretje osebe.


KAKO UPORABLJAMO VAŠE PODATKE

Naša uporaba osebnih podatkov je odvisna od tega, kako in kje komunicirate z nami. Vendar vaše osebne podatke vselej obdelujemo na podlagi zakonite “upravičenosti” obdelave (oziroma s pravno podlago). Obdelava vaših osebnih podatkov je v večini primerov upravičena iz katerega od naslednjih razlogov:

 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbenega razmerja z vami ali za opravila, ki jih zahtevate, ker želite skleniti pogodbeno razmerje;
 • obdelava je potrebna, da zadostimo zakonskim obveznostim (npr. zakonu o preprečevanju pranja denarja);
 • obdelava je v našo upravičeno korist, pri čemer naša korist ni v navzkrižju z vašo koristjo, temeljnimi pravicami ali svoboščinami. Med naše upravičene koristi lahko sodi zanimanje za uporabo uporabnikovih osebnih podatkov za opravljanje in razvoj dejavnosti ter za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • obdelava temelji na vaši predhodni izrecni privolitvi.


Nameni naše obdelave vaših osebnih podatkov in pravna podlaga

NAMENI NAŠE OBDELAVE PRAVNA PODLAGA TRAJANJE HRAMBE
I. Opravljanje storitev
Da lahko za vas opravljamo storitve – da izpolnjujemo svoje pogodbene obveznosti do vas, da upravljamo svoj odnos do vas, vas obveščamo tudi o spremembah naših storitev in pogojev ali politik.
Vaše informacije moramo obdelovati, da izpolnjujemo svoje obveznosti v skladu s kakršnokoli pogodbo, ki jo imamo sklenjeno z vami Vaše podatke hranimo toliko časa, kolikor velja pogodba, in za dodatno obdobje, v katerem lahko katerakoli stran vlaga morebitne pravne zahtevke, ki izhajajo iz te pogodbe
II. Podporne storitve
Da se lahko odzivamo na vaša povpraševanja ali prošnje v skladu z vsebino teh povpraševanj oziroma prošenj.
Vaše informacije moramo obdelovati, da izpolnjujemo svoje obveznosti v skladu s kakršnokoli pogodbo, ki jo imamo sklenjeno z vami. Naš upravičen interes je tudi, da uporabnikom in morebitnim prihodnjim uporabnikom zagotovimo kakovostne informacije. Podatke hranimo toliko časa, kolikor velja pogodba, in za dodatno obdobje, v katerem lahko katerakoli stran vlaga morebitne pravne zahtevke, ki izhajajo iz te pogodbe.
III. Tržne komunikacije
Da zagotavljamo novice in informacijske storitve, tudi obveščanje po elektronski pošti in okrožnice.
Pošiljamo vam samo tista tržna obvestila, v katera privolite in izrazite željo, da jih prejemate, tista, ki so ustrezna in pomembna za naš poslovni odnos z vami, oziroma imamo druge zakonske pravice, da vam jih pošiljamo. Do umika soglasja.
IV. Vpogled v uporabnike in analiza
Da vpogledujemo v vašo interakcijo z našimi storitvami, da lahko prikrojimo svoje komuniciranje z vami po vaši meri in vzdržujemo ter izboljšujemo svoje spletne strani in storitve.
Če vaše osebne informacije niso v anonimni obliki, je naš upravičen interes, da jih uporabljamo tako, da vam in našim drugim strankam zagotavljamo učinkovite in kakovostne spletne storitve. Kjer je to zakonsko določeno, lahko obdelujemo vaše osebne informacije v skladu z vašo privolitvijo v obdelavo. Podatke hranimo tako dolgo, kot je nujno za namene upravičenih interesov.
V. Izpolnjevanje pravnih obveznosti
Da izpolnjujemo pravne in zakonske obveznosti, ki veljajo za nas (npr. preprečevanje pranja denarja).
To je naša zakonska obveznost Podatke hranimo tako dolgo, kot to zahteva veljavna zakonodaja


Sprememba namena

Vaše osebne podatke uporabljamo samo za namene, za katere jih zbiramo, razen če upravičeno menimo, da jih moramo uporabiti za drug namen, ki je združljiv s prvotnim. Če želite pojasnila glede tega, kako je obdelava za drug namen združljiva s prvotnim namenom, nam pišite na support@venditor.si.

Če bomo morali vaše osebne podatke uporabiti za nepovezan namen, vas bomo o tem obvestili in vam razložili pravno podlago, ki nam to omogoča.

Opozarjamo vas, da lahko vaše osebne podatke v skladu z navedenimi pravili, če to zahteva ali dovoljuje zakon, obdelujemo tudi brez vašega vedenja ali privolitve.Profiliranje in avtomatizirano odločanje

Nekateri naši procesi lahko vključujejo profiliranje, avtomatizirano obdelavo in avtomatizirano odločanje.

V posameznih primerih lahko za boljšo zadostitev vaših potreb uporabimo vaše osebne podatke, kot so podatki o uporabi. Če na primer pogosto uporabljate neko storitev, lahko to informacijo uporabimo, da vam ponudimo še več podobnih storitev, ali vas obvestimo o specifičnih novostih ali funkcijah, ki bi utegnile biti uporabne za vas. Za izboljšanje vaše izkušnje lahko uporabimo posamezniku prilagojeno avtomatizirano odločanje.

Pravica do umika soglasja

Kjer je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov vaše soglasje, imate pravico, da to soglasje kadarkoli prekličete. To pravico lahko izkoristite, tako da nam pišete na: support@venditor.sis klikom na gumb “izpis” (odjava) v naših tržnih elektronskih sporočilih ali z izbiro podobne izpisne (odjavne) možnosti, ki vam jo morda ponudimo za uveljavitev pravice do ugovora na obdelavo vaših osebnih podatkovKAKO HRANIMO IN VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo v skladu z veljavnostjo GDPR-ja. Varovanje vseh osebnih podatkov, povezanih z našimi uporabniki, je za nas izjemno pomembno. Sprejeli smo varnostne ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do njih. Dostop do vaših osebnih podatkov imajo samo tisti pooblaščeni delavci in tretje osebe, ki morajo biti poslovno seznanjeni z njimi. Vaše osebne podatke obdelujejo samo po naših navodilih in veže jih obveznost varovanja zaupnosti.

Za čim večjo varnost vaših osebnih podatkov zunaj našega nadzora zaščitite svoj računalnik ali drugo napravo (na primer s posodobljenim protivirusnim sistemom), vaš ponudnik internetnih storitev pa naj ustrezno poskrbi za varnost omrežnega prenosa podatkov (na primer s požarnimi zidovi in filtri za čiščenje neželene elektronske pošte).

Čeprav si po najboljših močeh prizadevamo zaščititi vaše osebne podatke, ne moremo zagotoviti, da so osebni podatki, ki nam jih razkrijete, stoodstotno varni in da niso mogoče kršitve. Sprejemate varnostna tveganja, povezana s spletnim poslovanjem prek interneta, in se strinjate, da nas oziroma naših obdelovalcev ne boste obdolžili morebitnega odtekanja podatkov, razen če bo za to kriva naša malomarnost.

Pripravljene imamo tudi postopke za obravnavo kakršnegakoli domnevnega odtekanja podatkov. Kjer to zahteva zakon, bomo o odtekanju obvestili vas in pristojne organe.

Prenos vaših podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora

Vaše osebne podatke hranimo in obdelujemo predvsem znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), za opravljanje dejavnosti, opisane v tej Politiki zasebnosti, pa jih je mogoče prenašati, obdelovati in hraniti tudi na strežnikih v državah zunaj EGP-ja. Vaše osebne podatke zato lahko obravnava zakonodaja s področja zasebnosti, ki se razlikuje od zakonodaje, veljavne v državi, v kateri prebivate.

Če osebne podatke, zbrane znotraj EGP-ja, prenašamo k tretjim osebam zunaj EGP-ja, veljajo za take prenose varovala standardnih pogodbenih določil, ki jih je sprejela Evropska komisija, potrdila Zasebnostnega ščita EU-ZDA ali CH-ZDA, zavezujoča poslovna pravila ali drugi sprejemljivi pravni mehanizmi. V takih primerih poskrbimo, da tako sami kot naši partnerji sprejmemo zadostne in ustrezne tehnične, fizične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših podatkov.

Hramba vaših osebnih podatkov

Naš splošni pristop je tak, da hranimo vaše osebne podatke samo tako dolgo, kot je treba za uresničitev namenov, s katerimi smo jih zbrali, za izpolnitev vseh pravnih, regulatornih obveznosti oziroma obveznosti poročanja ali za izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Vaše osebne podatke navadno hranimo še tri (3) leta po koncu pogodbenega razmerja oziroma po zadnjem stiku z vami, razen če je določeno drugače z lokalno zakonodajo. Vendar lahko osebne podatke v posebnih okoliščinah hranimo tudi daljše obdobje, kadar smo zavezani k takemu ravnanju, na primer v skladu s pravnimi, davčnimi in računovodskimi določili.

V posebnih okoliščinah lahko vaše osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi o zastaranju hranimo tudi daljše obdobje, da imamo natančno evidenco poslovanja z vami v primeru morebitnih pritožb ali ugovorov.

V posebnih primerih lahko nekatere osebne podatke izbrišemo na vašo zahtevo. Vendar podatki zaradi tehničnih omejitev morda ne bodo izbrisani takoj. Za dodatne informacije nam pišite: support@venditor.siKOMU RAZKRIVAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Za doseganje namenov uporabe, navedenih v tej Politiki zasebnosti (gl. zg.), so vaši podatki morda dostopni nekaterim kategorijam oseb, zaposlenih pri nas ali zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri opravljanju naših storitev. Mednje sodijo finančne ustanove, pravniki, administratorji, ponudniki storitev s področja IT in sistemske administracije, ponudniki trženjskih in drugih storitev. Do podatkov dostopajo v našem imenu in njihov vpogled je omejen.

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi organom pregona, službam za varstvo podatkov, državnim uradnikom in drugim organom, med drugimi v primerih:

 • da nas k temu zavezuje sodni poziv, sodna odredba ali drug veljaven pravni postopek;
 • da smo prepričani, da je razkritje nujno za preprečitev gmotne škode ali finančne izgube;
 • da je razkritje nujno ob prijavi suma kaznivega dejanja;
 • da je razkritje nujno za preiskavo kršitev te Politike zasebnosti ali drugih pravnih dogovorov;
 • da pridobimo vaše soglasje ali da to zahtevate

Nekatere osebne podatke lahko razkrijemo tudi našim zdajšnjim ali prihodnjim pridruženim podjetjem, podružnicam in drugim povezanim osebam, prav tako našim operativnim in poslovnim partnerjem ter podizvajalcem, kadar to zahteva izpolnjevanje in uresničevanje pogodb, ki jih sklenemo z njimi ali z vami. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tretjim osebam tudi v povezavi z morebitnim ali dejanskim prestrukturiranjem našega podjetja ali katerihkoli sredstev oziroma sredstev kateregakoli pridruženega podjetja, pri čemer so lahko osebni podatki o naših uporabnikih, ki jih hranimo, del prenesenih sredstev.POVEZAVE S TRETJIMI OSEBAMI

Naše spletne strani morda vsebujejo povezave s spletnimi stranmi, vtičniki, kanali ali drugimi aplikacijami tretjih oseb. S klikanjem ali omogočanjem teh povezav morda dovolite tretjim osebam zbirati ali deliti podatke o vas. Storitev tretjih oseb ne nadziramo, zato nismo odgovorni za njihove izjave o varovanju zasebnosti. Ko uporabljate storitve tretjih oseb, vam svetujemo, da preberete obvestila o varovanju zasebnosti vsake spletne strani ali aplikacije, ki jo obiščete.KATERE PRAVICE IMATE V ZVEZI S SVOJIMI OSEBNIMI PODATKI

V posebnih okoliščinah imate v skladu z GDPR-jem naslednje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki:

 • Zahteva po dostopu do vaših osebnih podatkov. Pravico imate zahtevati, da vam omogočimo dostop so vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo.
 • Zahteva po popravkih vaših osebnih podatkov. Pravico imate zahtevati popravek katerihkoli vaših osebnih podatkov v naši hrambi, ki so nenatančni, nepravilni ali zastareli.
 • Zahteva po izbrisu vaših osebnih podatkov. Pravico imate zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, ko ti niso več potrebni ali v zvezi z njimi nimamo več pravnih obveznosti. Opozarjamo pa, da vaši prošnji za izbris zaradi posebnih pravnih razlogov, o katerih vas, če nastanejo, obvestimo v času prošnje, ne moremo vedno ustreči.
 • Ugovor obdelavi vaših osebnih podatkov, utemeljen z upravičenimi razlogi. Kadar se zanašamo na upravičen interes za obdelavo osebnih podatkov, imate pravico ugovarjati taki obdelavi. Če ugovarjate, moramo to obdelavo končati ali dokazati, da imamo za tako obdelavo neizpodbitne upravičene razloge, ki presegajo vaše interese, pravice in svoboščine, ali da moramo podatke obdelovati za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se naslanjamo na upravičen interes kot razlog za obdelavo, smo prepričani,
 • da take neizpodbitne upravičene razloge lahko tudi izkažemo, vendar obravnavamo vsak posamezen primer posebej
 • Zahteva po omejitvi obdelave vaših osebnih podatkov. Pravico imate zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar:
  • izpodbijate pravilnost osebnih podatkov, dokler podatkov v celoti ne popravimo ali potrdimo njihove pravilnosti;
  • je obdelava nezakonita, vendar ne želite, da podatke izbrišemo;
  • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar te podatke potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
  • ugovarjate obdelavi, utemeljeni z upravičenim interesom (gl. zg.), do potrditve, ali imamo neizpodbitne upravičene razloge za nadaljevanje obdelave.
  kadar so osebni podatki predmet tovrstnih omejitev, jih obdelujemo samo z vašim soglasjem ali zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov.
 • Zahteva po prenosu vaših osebnih podatkov. V posebnih okoliščinah imate pravico dobiti vse tiste osebne podatke, ki nam jih sporočite, v strukturiranem, strojno berljivem formatu v splošni rabi in pravico zahtevati, da jih prenesemo k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo.
 • Pravica do umika soglasja. Ko daste soglasje k naši obdelavi osebnih podatkov, ga imate pravico kadarkoli umakniti. Na primer, če želite prenehati prejemati elektronske okrožnice, lahko uporabite povezavo ‘izpis’ (odjava), ki je na voljo v naših elektronskih sporočilih, ali stopite neposredno v stik z nami prek support@venditor.si in prenehali vam bomo pošiljati obvestila.

Za dodatne informacije v zvezi z vašimi pravicami, za uveljavljanje katerihkoli pravic oziroma z morebitnimi pritožbami ali vprašanji glede obdelave vaših osebnih podatkov se obrnite na nas prek support@venditor.si.

Opozarjamo, da da lahko zahtevamo dokazilo o identiteti, pridržujemo pa si tudi pravico do zakonsko upravičenega denarnega nadomestila, če je vaša zahteva na primer očitno neutemeljena ali pretirana. Prizadevali si bomo čim prej odgovoriti na vašo zahtevo, v vsakem primeru pa v dogovorjenem roku.PIŠKOTKI

Kadar obiščete naše spletne strani ali uporabljate naše storitve, lahko uporabimo piškotke in druge sledilne tehnologije (s skupnim imenom “piškotki”), da vas prepoznamo in vam tudi sicer prilagodimo spletno izkušnjo ter druge vsebine in oglase; izmerimo učinkovitost promocij; omejimo tveganje, preprečimo morebitne prevare ter spodbudimo zaupanje in varnost na spletnih straneh, bankomatih in pri povezanih storitvah. Nekateri vidiki in funkcije spletnih strani, bankomatov in povezanih storitev so na voljo samo z uporabo piškotkov. Če se torej odločite za onemogočenje ali zavrnitev piškotkov, bo vaša uporaba spletnih strani, bankomatov in povezanih storitev morda omejena ali onemogočena.

Več o tem, kako uporabljamo piškotke, izveste, če preberete našo Politiko piškotkov.ZASEBNOST OTROK

Zaščita otrok in njihove zasebnosti je za nas zelo pomembna. Naše spletne strani in storitve so namenjene širši javnosti, ne posameznikom, ki niso polnoletni. Vede ne zbiramo informacij o nikomer, ki še ni dopolnil (18) let oziroma druge zakonsko določene polnoletnosti v njegovi/njeni državi, o otrocih ali drugih posameznikih, ki niso pravno sposobni uporabljati naših storitev. S tem, da se registrirate ali oddate prijavnico, potrjujete, da ste v svoji državi dosegli polnoletnost. Če izvemo, da nevede zbiramo osebne informacije o takem posamezniku, te informacije z zakonsko dovoljenimi ukrepi odstranimo iz naše evidence. Če menite, da pomotoma ali nenamerno zbiramo informacije o otroku, prosimo, da nas o tem obvestite prek support@venditor.si.

SPREMEMBE TE POLITIKE ZASEBNOSTI

Občasno lahko po lastnem preudarku spremenimo Politiko zasebnosti, objavimo popravljeno besedilo in spremenimo zgornji ‘datum veljavnosti'. Popravljeno besedilo začne veljati z navedenim “datumom veljavnosti”. Razen če in ko to določa zakon, vas o spremembah ne obveščamo. Če ne potrebujemo vašega izrecnega soglasja, vaše nadaljnje dostopanje do spletnih strani in/ali storitev ali njihova uporaba pomeni, da se strinjate z zadnjim besedilom Politike zasebnosti. Zato vam svetujemo, da večkrat znova preberete to stran. Če se ne strinjate s Politiko zasebnosti in ne želite več uporabljati spletnih strani, bankomatov in/ali povezanih storitev v skladu z novim besedilom Politike zasebnosti, morate naše spletne strani in/ali storitve nehati uporabljati.KONTAKT

Če imate kakršnakoli vprašanja ali pomisleke glede naše Politike zasebnosti ali menite, da pri varovanju vaših osebnih podatkov ne sledimo svoji Politiki zasebnosti ali veljavni zakonodaji, se lahko pritožite prek spodaj navedenih kontaktnih podatkov. Obvestili vas bomo, kdaj lahko pričakujete nadaljnji odziv. Morda vas bomo prosili za dodatne podrobnosti glede vaših pomislekov in morda se bomo morali za preučitev in reševanje vaše težave posvetovati z drugimi osebami ali jih povabiti k sodelovanju. O vaši prošnji in njenem reševanju bomo vodili evidenco.

VENDITOR ULTIMUS d.o.o.
Štefančeva 1
1000 Ljubljana
Slovenija
support@venditor.si

Pri svojem uradu za varstvo podatkov se lahko tudi kadarkoli pritožite glede obdelave vaših osebnih podatkov (svoj urad za varstvo podatkov najdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html).

Ne glede na to bi radi imeli priložnost obravnavati vašo pritožbo, preden se obrnete na uradne organe, zato vas prosimo, da o tem najprej obvestite nas.